https://adk-system.com/service/projektowanie

PROJEKTOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Biuro Projektowe zajmuje się rozwiązywaniem zagadnień inżynierskich z zakresu budowy maszyn i urządzeń.

Oferujemy:

  • Systemy automatyzacji – napędy i sterowanie: hydrauliczne, elektrohydrauliczne, pneumatyczne, elektropneumatyczne, elektromechaniczne
  • Siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne
  • Układy centralnego smarowania
  • Uszczelnienia techniczne
  • Budowę urządzeń kontrolno-pomiarowych
  • Projekty linii technologicznych
  • Wykonanie automatyzacji procesów produkcyjnych
  • Przeprowadzenie analizy MES konstrukcji spawanych
  • Modernizacje istniejących maszyn
  • Dostosowanie konstrukcji maszyn do wymogów bezpieczeństwa

Projekty wykonywane są przez wykwalifikowanych i doświadczonych inżynierów i spełniają wymagane normy. Nasi inżynierowie na wszystkich etapach projektu ściśle współpracują z klientem, aby wypracować optymalne rozwiązanie.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG

OD PROJEKTU DO REALIZACJI

WZROST WYDAJNOŚCI

Zwiększenie możliwości produkcyjnych przy zachowaniu wszelkich norm jakościowych.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Automatyzacja procesów zapewnia lepszą ergonomię pracy i uniknięcie wypadków.

ZWIĘKSZONE OSZCZĘDNOŚCI

Redukcja wózków widłowych, lepsze wykorzystanie powierzchni, mniejsze zużycie energii.

ATRAKCYJNE ROI

Doskonała efektywność inwestycji nakłady w nasze systemy zwracają się od 2,5 do 3 lat.