Automatyzacja pracy w zakładzie produkcyjnym

Branża przemysłowa, a zwłaszcza ta skupiająca się wokół szeroko pojętej produkcji, coraz częściej musi mierzyć się z koniecznością zastępowania pracy ludzkiej za pomocą specjalistycznych systemów oraz maszyn.

Procesowi temu towarzyszy zazwyczaj wiele wyzwań natury technologicznej (koszty finansowe i czasowe związane z wdrożeniem automatyki), jak i psychologicznej (strach przed masowymi zwolnieniami). Dlatego w tym artykule wskażemy 3 zasadnicze powody, dlaczego automatyzacja stanowisk pracy to świetny pomysł – niosący za sobą wiele, bardzo konkretnych korzyści.

 

Główne zalety automatyzacji pracy

Zaliczamy do nich te wskazujące na to, że:

 

Profesjonalne wdrożenie automatyzacji zapewnia powtarzalność i wysoką jakość wykonywanych prac

Zarówno, jeśli chodzi o produkcję, jak i prowadzenie innych procesów (magazynowania, sortowania, transportu itp.) – dobrze dopasowane systemy automatyzacji pozwalają uzyskiwać dokładnie te same rezultaty. Ten czynnik stanowi o ich znacznej przewadze nad procesami obsługiwanymi “ręcznie” – przez samych pracowników.

 

Automatyzacja pracy istotnie ogranicza koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa

Ten punkt wiąże się bezpośrednio z wymienionym powyżej – numerem jeden. Bowiem automatyzacja produkcji umożliwia jej prowadzenie na prawdziwie masową skalę. Prace wykonywane są znacznie szybciej i z większą dokładnością, co istotnie wpływa na obniżanie kosztów ponoszonych przez firmy.

 

Zautomatyzowanie dotychczasowy miejsc pracy tworzy nowe perspektywy – także dla pracowników

Jedną z kluczowych obaw, które towarzyszą zwłaszcza osobom odpowiadającym za bieżące procesy w firmie, są te bezpośrednio związane ze strachem przed tzw. zastąpieniem przez maszyny. A mówiąc jeszcze prościej – przed zwolnieniem.

 

Warto jednak podkreślić, że automatyzacja dotychczasowych stanowisk pracy sprawia, że w ich miejsce pojawią się nowe. Mowa tu przede wszystkim o osobach odpowiedzialnych za kontrolowanie maszyn, ale także szeregu innych, równie istotnych i perspektywicznych stanowisk. W ten sposób automatyzacja pracy otwiera nie tylko nowe ścieżki zawodowe, ale stanowi także istotną motywację do podnoszenia kwalifikacji i aktywnego nabywania nowych umiejętności.

 

Chcesz, aby automatyka zagościła w Twojej firmie?

W ADK System dostarczamy profesjonalną automatykę przemysłową i magazynową, która do tej pory znalazła zastosowanie w wielu firmach na terenie całego kraju. Specjalizujemy się projektowaniu i budowaniu nowych szaf i układów sterowniczych, tworzeniu programów, jak i przeprowadzaniu modernizacji już istniejących systemów.

Przejdź do kontaktu i dowiedz się, w jaki sposób możemy usprawnić działanie Twojego przedsiębiorstwa.

Sprawdź również…